Islam

Sannheten om Islam

Ordet Islam ser ut til å sende frykt gjennom så mange mennesker. Dette er ikke overraskende i og med at Islam ofte er feil representert og forvrengt i media og det sanne budskapet blir skjult. I et forsøk på å løse dette problemet har vi satt sammen en kort forklaring på hva Islam egentlig er.
Islam er ikke bare en religion, snarere er det en guddommelig måte å leve på, en ideologi som dekker alt politisk, juridisk, økonomisk og det sosiale i et samfunn.

 

Hva betyr Islam?

Islam betyr å underkaste seg til Skaperen av himmel og jord, nemlig Allah (SWT), med full lydighet til Hans ordre og avvisning av alt det Han har forbudt.

Den grunnleggende troen som muslimer har er at Allah (SWT) skapte mennesket for en hensikt, og det er å tilbe Allah (SWT) alene ved å vie alle gjerninger, handlinger og tilbedelse til vår Skaper.

Allah (SWT) sier:
«Jeg har skapt dsjinner og mennesker kun for at de skal tilbe Meg.» [Quran Adh-Dhariyat 51:56].

Dine handlinger i dette livet vil avgjøre din skjebne i det neste liv, derfor er det også riktig å si at dette livet er en test for oss. Hvis vi består venter det belønning i Paradiset, og hvis vi stryker venter det straff i helvetet.

Muslimer tror også at Profeten Muhammad (fvmh) er Allahs siste Profet og Sendebud, og at det han kom med er det beste eksempelet for oss. Det var gjennom Profeten Muhammad (fvmh) at Koranen ble åpenbart. Dette er en bok som etter 1400 år har holdt seg uendret.

Det er gjennom denne guddommelige ideologien og gjennom eksempelet av Profeten Muhammad (fvmh) at store deler av menneskeheten forenes under èn tro, uavhengig av rase, hudfarge eller bakgrunn. Gjennom dette utryddes rasisme og undertrykkelse.

Hva kan Islam tilby meg?
Islam er et system basert på rettferdighet ved å praktisere og implementere Allahs lov. Det er det eneste systemet som oppfyller og ærer de grunnleggende behovene til sine borgere (mat, husly og klær), tilbyr gratis helsetjenester, fri gass og elektrisitet, forbyr narkotikamisbruk og straffer de kriminelle rettferdig og gir lån, men forbyr renter.

Dette systemets suksess har blitt bevist gjennom historien, da Islam regjerte store deler av verden i over 1300 år, hvor både jøder og kristne levde fredelig i henhold til Islam.

Faktisk er Islam det beste alternativet for folk i verden. Det er et system basert på rettferdighet, ikke på undertrykkelse og korrupsjon.

Islam vil gi deg suksess i dette livet og i det neste, inshaAllah, og Islam er den eneste religionen Allah (SWT) aksepterer på dommedagen.

Allah (SWT) sier:
«Hvis noen ønsker annet enn islam som religion, vil dette ikke godtas fra ham, og i det hinsidige liv vil han være blant taperne.»[Quran Al-Imran 3:85].

Ikke la frykten for det ukjente hindre deg fra å finne ut mer om Islam!

Allah (SWT) sier:
«Vi har sendt Våre sendebud med klar beskjed, og sendte med dem skriften og Vekten (likevekten) for folk å utøve rettferd.» [Quran Al-Hadeed 57:25].

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>